REPORT ช่องโหว่ ประจำสัปดาห์

รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์
แสดงข้อมูลสรุปรายสัปดาห์โดยจะเผยแพร่ข้อมูลทุกๆ วันจันทร์ของสัปดาห์ โดยรายการช่องโหว่ดังกล่าวจะแสดงเฉพาะ รายการของซอฟต์แวร์ที่ไทยเซิร์ตติดตาม

2559 | 2558 | 2557 |
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 30 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2559
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2559
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 9 - 15 พฤษภาคม 2559
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2559
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 25 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 18 - 24 เมษายน 2559
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 11 - 17 เมษายน 2559
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 4 - 10 เมษายน 2559
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 28 มีนาคม - 3 เมษายน 2559
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 21 - 27 มีนาคม 2559
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 14 - 20 มีนาคม 2559
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 7 - 13 มีนาคม 2559
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 29 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2559
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 22 - 28 กุมภาพันธ์ 2559
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 15 - 21 กุมภาพันธ์ 2559
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2559
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2559
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 25 - 31 มกราคม 2559
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 18 - 24 มกราคม 2559
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 11 - 17 มกราคม 2559
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 4 - 10 มกราคม 2559