REPORT ช่องโหว่ ประจำสัปดาห์

รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์
แสดงข้อมูลสรุปรายสัปดาห์โดยจะเผยแพร่ข้อมูลทุกๆ วันจันทร์ของสัปดาห์ โดยรายการช่องโหว่ดังกล่าวจะแสดงเฉพาะ รายการของซอฟต์แวร์ที่ไทยเซิร์ตติดตาม

2559 | 2558 | 2557 |
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 28 ธันวาคม - 3 มกราคม 2559
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 21 - 27 ธันวาคม 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 14 - 20 ธันวาคม 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 7 - 13 ธันวาคม 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 30 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 23 - 29 พฤศจิกายน 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 16 - 22 พฤศจิกายน 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 9 - 15 พฤศจิกายน 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 2 - 8 พฤศจิกายน 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 26 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 19 - 25 ตุลาคม 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 12 - 18 ตุลาคม 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 5 - 11 ตุลาคม 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 28 กันยายน - 4 ตุลาคม 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 21 - 27 กันยายน 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 14 - 20 กันยายน 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 7 - 13 กันยายน 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 31 สิงหาคม - 6 กันยายน 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 24 - 30 สิงหาคม 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 17 - 23 สิงหาคม 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 10 - 16 สิงหาคม 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 3 - 9 สิงหาคม 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 27 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 20 - 26 กรกฎาคม 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 13 - 19 กรกฎาคม 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 6 - 12 กรกฎาคม 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 29 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 22 - 28 มิถุนายน 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 15 - 21 มิถุนายน 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 8 - 14 มิถุนายน 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 1 - 7 มิถุนายน 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 18 - 24 พฤษภาคม 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 11 - 17 พฤษภาคม 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 4 - 10 พฤษภาคม 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 20 - 26 เมษายน 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 13 - 19 เมษายน 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 6 - 12 เมษายน 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 30 มีนาคม - 5 เมษายน 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 23 - 29 มีนาคม 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 16 - 22 มีนาคม 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 9 - 15 มีนาคม 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 2 - 8 มีนาคม 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 23 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 16 - 22 กุมภาพันธ์ 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 9 - 15 กุมภาพันธ์ 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 2 - 8 กุมภาพันธ์ 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 26 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 19 - 25 มกราคม 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 12 - 18 มกราคม 2558
รายงานสรุปช่องโหว่ประจำสัปดาห์ที่ 5 - 11 มกราคม 2558