รายการซอฟต์แวร์ที่ไทยเซิร์ตติดตามลำดับ ซอฟต์แวร์ หมวดหมู่ของซอฟต์แวร์
1Avast Free AntivirusAntivirus
2AVG AntiVirusAntivirus
3Avira Free AntivirusAntivirus
4Baidu PC FasterAntivirus
5Kaspersky Anti-VirusAntivirus
6McAfee AntiVirusAntivirus
7NOD32 Antivirus Antivirus
8Norton AntivirusAntivirus
9phpBBBulleting board system
10SMFBulleting board system
11vBulletinBulleting board system
12CKEditorContent management system
13DrupalContent management system
14JoomlaContent management system
15MaxsiteContent management system
16WordPressContent management system
17wordpressContent management system
18DB2Database management system
19Microsoft SQL ServerDatabase management system
20MySQLDatabase management system
21OracleDatabase management system
22PostgreSQLDatabase management system
23LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)Directory Access
24BitCometFile transfer
25FileZillaFile transfer
26FlashGetFile transfer
27Internet Download Manager File transfer
28Orbit DownloaderFile transfer
29TunnelierFile transfer
30uTorrentFile transfer
31WinSCPFile transfer
32pfSensefirewall/router computer software
33DD-WRTFirmware router
34TP-LINKFirmware router
35ZyXELFirmware router
36VirtualBoxHypervisor
37VMware FusionHypervisor
38VMware PlayerHypervisor
39VMware WorkstationHypervisor
40LINE PCInstant messaging
41pidginInstant messaging
42SkypeInstant messaging
43ViberInstant messaging
44openssllibrary/framework
45Red HatLinux distribution
46UbuntuLinux distribution
47appleMedia player
48foobar2000Media player
49iTunesMedia player
50KMPlayerMedia player
51PotPlayerMedia player
52quicktimeMedia player
53RealPlayerMedia player
54VLC Media Player Media player
55WinampMedia player
567-ZipMisc.
57Adobe Flash Player Misc.
58Daemon ToolsMisc.
59Mozilla SeaMonkey Misc.
60Mozilla ThunderbirdMisc.
61TeamViewerMisc.
62WinRARMisc.
63WinZipMisc.
64BlackBerryMobile OS
65Mobile OSMobile OS
66LibreOfficeOffice suite
67Microsoft Office 2007Office suite
68Microsoft Office 2010Office suite
69Microsoft Office 2013Office suite
70XenServerOpen Source Server Virtualization
71MAC OSOS
72WindowsOS
73Adobe Acrobat ReaderPDF viewer
74Foxit ReaderPDF viewer
75C#Programming language/framework
76CProgramming language/framework
77C++Programming language/framework
78CakePHPProgramming language/framework
79CodeIgniterProgramming language/framework
80cold fusionProgramming language/framework
81JavaProgramming language/framework
82JavaScriptProgramming language/framework
83Objective-CProgramming language/framework
84PHPProgramming language/framework
85PythonProgramming language/framework
86Ruby on RailsProgramming language/framework
87(Visual) BasicProgramming language/framework
88Visual Basic .NETProgramming language/framework
89ZendProgramming language/framework
90GNU Bourne Again SHellShell
91Secure ShellShell
92SAPSoftware & Solutions | Business Applications & IT
93Apple SafariWeb browser
94Google ChromeWeb browser
95Internet ExplorerWeb browser
96Mozilla FirefoxWeb browser
97Opera BrowserWeb browser
98phpmyadminWeb control
99WebminWeb control
100ApacheWeb server
101Microsoft IISWeb server
102nginxWeb server

ตารางแสดงรายการซอฟต์แวร์ที่ไทยเซิร์ตติดตาม