Clear
Lead Graphic Papers

ข่าวสั้น

อัปเดตด่วน True Lenovo P1m มีเฟิร์มแวร์แก้ไขปัญหามัลแวร์แล้ว

จากที่ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ True Lenovo P1m หลายรายพบปัญหาเครื่องติดมัลแวร์ ทางผู้ผลิตได้ตรวจสอบปัญหานี้และได้ปล่อยเฟิร์มแวร์เวอร์ชันใหม่ที่แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว โดยเป็นรหัส P1ma40_S006_160615_16G_TRUE ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือรุ่นดังกล่าวสามารถตรวจสอบการอัปเดตได้จากเมนู การตั้งค่า > เกี่ยวกับโทรศัพท์ > การอัปเดตระบบ โดยไฟล์อัปเดตมีขนาด 1334 MB

อย่างไรก็ตาม ก่อนอัปเดต ควรสำรองข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ SMS หรือรูปภาพ ไว้ก่อนเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย โดยทาง Lenovo ได้แนะนำว่าหลังจากติดตั้งอัปเดตเสร็จแล้ว ผู้ใช้ควรติดตั้งโปรแกรมแอนติไวรัสและสแกนระบบเพื่อความปลอดภัยอีกรอบหนึ่งด้วย แต่หากไม่มั่นใจอาจติดตั้งอัปเดตและรีเซ็ตการตั้งค่าของเครื่องเพื่อลบข้อมูลที่อาจจะถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากการติดมัลแวร์ก่อนหน้านี้

วันที่: 2016-06-20 | ที่มา: Lenovo, Pantip | Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Clear