Clear
Lead Graphic Papers

ข่าวสั้น

ข้อแนะนำเสริมความมั่นคงปลอดภัยทำได้ภายใน 15 นาทีโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์

เว็บไซต์ Naked Security เผยแพร่ข้อแนะนำเพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยให้กับองค์กร ซึ่งสามารถทำได้ภายใน 15 นาที โดยไม่จำต้องใช้คอมพิวเตอร์ อาจทำเมื่อมีเวลาว่างสั้น ๆ เช่น ระหว่างรอระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์อัปเดต โดยมีรายละเอียดข้อแนะนำดังนี้

  1. ทำความคุ้นเคยสร้างความสนิทสนมกับพนักงานในทีม IT โดยอาจเข้าไปทักทายพูดคุย ทำให้เมื่อเกิดเหตุภัยคุกคามจะทำสามารถประสานงานได้ง่ายและตอบสนองต่อภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ติดโปสเตอร์เกี่ยวกับข้อแนะนำด้านความมั่นคงปลอดภัยภายในองค์กร โดยอาจติดในที่ๆ คนนั่งนิ่ง สามารถอ่านได้สะดวก เช่น ด้านหลังประตูห้องน้ำ (สามารถดาวน์โหลดโปสเตอร์โดยไทยเซิร์ตได้ที่ https://www.thaicert.or.th/downloads/downloads.html)
  3. เขียนรายการความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวกับระบบหรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยอาจระบุความเป็นไปได้ที่จะเกิด ระดับผลกระทบ และวิธีการจัดการเพื่อลดความเสี่ยง
  4. มองดูรอบโต๊ะของตัวเองเพื่อตรวจสอบว่ามีข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยวางทิ้งไว้หรือไม่ เช่น โน้ตจดรหัสผ่าน เอกสารลับ หากพบให้จัดการทำลายเอกสารหรือเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

วันที่: 2017-10-24 | ที่มา: Naked Security | Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Clear