Clear
Lead Graphic Papers

ข่าวสั้น

เซิร์ฟเวอร์ของ Unicef Thailand ที่เก็บข้อมูลผู้บริจาค 20,000 รายถูกเจาะระบบ แจ้งเตือนผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้ว

Unicef Thailand ได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ทางการแจ้งเตือนว่าเซิร์ฟเวอร์ของหน่วยงานถูกโจมตีทางไซเบอร์ พร้อมชี้แจงว่าไม่พบหลักฐานที่ชี้ว่ามีการเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ เซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวได้จัดเก็บข้อมูลของผู้บริจาคที่บริจาคผ่านเว็บไซต์ www.unicef.or.th โดยเป็น ชื่อ ช่องทางการติดต่อ และวันเดือนปีเกิด ของผู้บริจาคจำนวนประมาณ 20,000 คน และมีข้อมูลบัตรเครดิตของผู้บริจาคประมาณ 400 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบัตรที่หมดอายุแล้ว และธนาคารได้ดำเนินการออกบัตรใบใหม่ให้แก่ผู้บริจาคที่บัตรอาจยังไม่หมดอายุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยยูนิเซฟได้ทำการแจ้งไปยังผู้บริจาคที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว

Unicef Thailand ได้รายงานเหตุการณ์นี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้ดำเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้น รวมถึงกำลังดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก โดยกรณีที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง ทาง Unicef Thailand ได้จัดเตรียมช่องทางติดต่อไว้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-080-5686

เจ้าของข้อมูลที่ได้รับผลกระทบอาจเสี่ยงที่จะถูกโจมตี เช่น ได้รับอีเมลที่มีจุดประสงค์เพื่อหลอกขโมยข้อมูลหรือเผยแพร่มัลแวร์ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาวิธีสังเกตอีเมลที่น่าสงสัยได้จากคลิปของไทยเซิร์ต https://www.facebook.com/thaicert/videos/663973140417489/

วันที่: 2018-05-10 | ที่มา: Unicef | Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Clear