Clear
Lead Graphic Papers

ข่าวสั้น

Malwarebytes ออกรายงานสรุปสถิติมัลแวร์ประจำปี 2018 พบมัลแวร์ขุดเงินดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น ในไทยส่วนใหญ่พบ Backdoor

บริษัท Malwarebytes ผู้พัฒนาโปรแกรมแอนติไวรัสได้เผยแพร่รายงานสรุปสถิติมัลแวร์ประจำปี 2018 โดยพบว่าช่วงครึ่งปีแรกมัลแวร์ประเภทขุดเงินดิจิทัล (Cryptominer) นั้นเพิ่มขึ้นอย่างมาก รวมถึงขยายขอบเขตการโจมตีไปยังระบบอื่นๆ อย่าง Android หรือ Mac ด้วย ในขณะที่ครึ่งปีหลังมัลแวร์ประเภทขโมยข้อมูลกลับเป็นฝ่ายเพิ่มขึ้นแทน

ในส่วนของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) นั้นพบน้อยลงกว่าปีก่อนหน้า ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนรูปแบบวิธีแพร่กระจายจากเดิมที่เน้นโจมตีเป็นวงกว้าง (เช่น การฝังโค้ดในเว็บไซต์เพื่อโจมตีช่องโหว่ของเบราว์เซอร์) ไปเป็นการโจมตีแบบเจาะจงเป้าหมายแทน เช่น การส่งอีเมล

ผู้พัฒนามัลแวร์เริ่มใช้แหล่งซอฟต์แวร์อย่างเป็นทางการในการแพร่กระจายมากขึ้น โดยปี 2018 พบส่วนขยายของเบราว์เซอร์ Google Chrome ปรากฎอยู่ใน Chrome Web Store จุดประสงค์หลักของการพัฒนาส่วนขยายที่เป็นมัลแวร์ ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อขโมยข้อมูลและติดตามการใช้งานเว็บไซต์

ประเภทของมัลแวร์ที่พบมากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (รวมถึงประเทศไทย) คือ Backdoor ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางลับให้ผู้ไม่หวังดีเชื่อมต่อเข้ามาควบคุมเครื่อง ประเภทที่พบมากรองลงมาคือ Exploit ซึ่งเป็นชุดโค้ดที่ใช้โจมตีช่องโหว่ของซอฟต์แวร์

คาดการณ์สถานการณ์มัลแวร์ในปี 2019 การโจมตีอุปกรณ์ IoT และการขโมยข้อมูลบุคคลระดับสูงจะเพิ่มมากขึ้น มัลแวร์ขุดเงินดิจิทัลจะยังพบมากอยู่แต่ทิศทางการแพร่กระจายจะหันไปใช้อุปกรณ์ที่สามารถสร้างรายได้ในระยะยาว เช่น เซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์ IoT มากกว่าจะเป็นการแอบขุดในเบราว์เซอร์ นอกจากนี้ ยังมีการประเมินว่าจะเริ่มพบมัลแวร์ที่ใช้ AI มาช่วยปรับเปลี่ยนโค้ดให้เหมาะกับการติดตั้งในเครื่องปลายทางรวมถึงเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับด้วย

รายงานของ Malwarebytes เปิดให้ดาวน์โหลดได้ฟรี ผู้ที่สนใจสามารถดูเพิ่มเติมได้จากที่มา

วันที่: 2019-02-01 | ที่มา: Malwarebytes | Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Clear