Clear
Lead Graphic Papers

ข่าวสั้น

ประกาศครั้งสุดท้าย Windows 7 และ Windows Server 2008 จะสิ้นสุดการสนับสนุนในวันที่ 14 มกราคม 2563 ควรวางแผนอัปเกรด

Microsoft ได้แจ้งเตือนว่าระยะเวลาการสนับสนุนทางเทคนิคของ Windows 7 และ Windows Server 2008 (รวมทั้ง 2008 R2) จะสิ้นสุดในวันที่ 14 มกราคม 2563 โดยหลังจากนั้นจะไม่มีการออกแพตช์แก้ไขช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยอีกต่อไป

Windows Server 2008 ออกวางจำหน่ายเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2551 ในขณะที่ Windows 7 นั้นออกวางจำหน่ายเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา ทาง Microsoft ก็ได้ให้การสนับสนุนทั้งสองระบบปฏิบัติการนี้มาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว และปัจจุบันก็ได้มีระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ออกมาทดแทน จึงได้เวลายุติการสนับสนุนระบบปฏิบัติการรุ่นเก่า

ผู้ใช้มีทางเลือกไม่มากนัก หากยังต้องการใช้งาน Windows ต่อก็ควรต้องอัปเกรด โดยระหว่างนี้ ควรตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนั้นรองรับการใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการเวอร์ชันใหม่ (Windows 10 หรือ Windows Server 2019) ถึงแม้ตัวระบบปฏิบัติการเองจะยังสามารถใช้งานต่อได้ตามปกติหลังวันที่ 14 มกราคม 2563 แต่การที่ไม่มีแพตช์แก้ไขช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยก็ทำให้ระบบมีโอกาสสูงที่จะถูกโจมตี ซึ่งไม่ควรใช้ระบบดังกล่าวในการทำงานที่มีความสำคัญสูง เช่น ระบบให้บริการที่มีข้อมูลสำคัญ หรือใช้ในการทำธุรกรรมออนไลน์โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เพราะถึงแม้แอนติไวรัสหรือซอฟต์แวร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยอาจจะช่วยป้องกันการโจมตีใหม่ ๆ ได้บ้างแต่ก็ไม่ได้รับรองว่าจะสามารถป้องกันได้เสมอไป อีกทั้งสาเหตุของปัญหาไม่ได้ถูกแก้ไข ช่องโหว่ก็จะยังคงอยู่ไปตลอด

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการอัปเกรดรวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังสิ้นสุดการสนับสนุน ผู้ใช้สามารถศึกษาได้จากที่มา

วันที่: 2019-12-11 | ที่มา: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 | Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Clear