Clear
Lead Graphic Papers

ข่าวสั้น

NCSC UK แจกอีบุ๊ก CyBOK สำหรับใช้ประกอบการเรียนรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (National Cyber Security Centre) ของสหราชอาณาจักร ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งจัดทำหนังสือ Cyber Security Body of Knowledge (CyBOK) เพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

เนื้อหาของหนังสือจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่ๆ ซึ่งแต่ละส่วนจะมีบทแยกย่อยอยู่ภายใน โดยหลักจะเน้นการอธิบายภาพรวมในเชิงทฤษฎี ตัวอย่างเนื้อหาในแต่ละส่วน ได้แก่

1. Human, Organisational & Regulatory Aspects เน้นในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการรับมือข้อผิดพลาดที่มักมีสาเหตุมาจากมนุษย์
2. Attacks & Defences เน้นในเรื่องแนวทางการโจมตีและการป้องกัน เช่นการรับมือภัยคุกคามและการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน
3. System Security เน้นในส่วนของการออกแบบระบบ เช่น วิทยาการเข้ารหัสลับ กระบวนการยืนยันและพิสูจน์ตัวตน
4. Software Platform Security เน้นเรื่องความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ เช่น ตัวอย่างรูปแบบช่องโหว่และแนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมั่นคงปลอดภัย
5. Infrastructure Security เน้นในเรื่องการออกแบบความมั่นคงปลอดภัยของระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบเครือข่าย ฮาร์ดแวร์ และการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ

หนังสือ CyBOK เผยแพร่ในรูปแบบอีบุ๊กและยังมีเฉพาะเวอร์ชันภาษาอังกฤษ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดหนังสือฉบับดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ https://www.cybok.org/

วันที่: 2020-01-02 | ที่มา: NCSC UK | Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+

Clear