ข้อแนะนำเบื้องต้นในการ Work From Home อย่างปลอดภัย ห่างไกลภัยคุกคามไซเบอร์

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องหันมาทำงานที่บ้าน พึ่งพาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการทำงานและติดต่อสื่อสารจากระยะไกลมากขึ้น ทำให้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ต่อผู้ใช้งานและองค์กรมากขึ้นเช่นกัน ...

วันที่:2021-04-27 | ที่มา: Kaspersky, CISA


แจ้งเตือน Pulse Secure พบช่องโหว่ระดับวิกฤต ถูกใช้โจมตีแล้ว ควรรีบตรวจสอบโดยด่วน

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ทาง Pulse Secure ได้แจ้งเตือนช่องโหว่ระดับวิกฤต (Critical) ในผลิตภัณฑ์ Pulse Connect Secure (PCS) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้อุปกรณ์พกพาสามารถเชื่อมต่อ VPN เพื่อเข้าถึงข้อมูลหรือบริการต่าง ...

วันที่:2021-04-22 | ที่มา: tenable, Pulse Secure


แจ้งเตือน SMS หลอกว่ามีเงินเข้า ชวนติดตั้งแอปพลิเคชันนอก Play Store ขอข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสมัครกู้เงิน

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ไทยเซิร์ตได้รับแจ้งเกี่ยวกับข้อความหลอกลวงทาง SMS ที่มีจุดประสงค์เพื่อชักชวนติดตั้งแอปพลิเคชันนอก Play Store และขอข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสมัครกู้เงิน โดยหลังจากที่ผู้ใช้งานคลิกลิงก์ใน ...

วันที่:2021-04-16 | ที่มา: ThaiCERT