แจ้งเตือน ช่องโหว่ในบริการ Windows Print Spooler ส่งผลให้ถูกควบคุมเครื่องด้วยสิทธิ SYSTEM มีโค้ดตัวอย่างการโจมตีแล้ว (CVE-2021-34527, CVE-2021-1675)

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 บริษัท Microsoft ได้เผยแพร่บทความแจ้งเตือนช่องโหว่ในบริการ Windows Print Spooler บนระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งส่งผลให้ผู้ประสงค์ร้ายที่มีสิทธิเข้าถึงบริการดังกล่าว เช่น ผู้ใช้งาน ...

วันที่:2021-07-02 | ที่มา: Microsoft, Naked Security


แจ้งเตือนช่องโหว่ระดับสำคัญและวิกฤตในผลิตภัณฑ์ vCenter Server ผู้ดูแลระบบควรรีบอัปเดตโดยด่วน (CVE-2021-21985)

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ทางบริษัท VMWare ได้ออกแพตช์แก้ไขช่องโหว่ ซึ่งส่งผลกระทบกับผลิตภัณฑ์ vCenter Server และ VMware Cloud Foundation ช่องโหว่ดังกล่าวมีหมายเลข CVE-2021-21985 ถูกจัดความรุนแรงให้อยู่ในระดับวิกฤต (Critical) ...

วันที่:2021-05-28 | ที่มา: Ars Technica, VMware


ข้อแนะนำเบื้องต้นในการ Work From Home อย่างปลอดภัย ห่างไกลภัยคุกคามไซเบอร์

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องหันมาทำงานที่บ้าน พึ่งพาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในการทำงานและติดต่อสื่อสารจากระยะไกลมากขึ้น ทำให้ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ต่อผู้ใช้งานและองค์กรมากขึ้นเช่นกัน ...

วันที่:2021-04-27 | ที่มา: Kaspersky, CISA