ระวังภัย พบการใช้ฟิชชิ่งหลอกขโมยรหัส OTP ยึดบัญชี LINE ตรวจสอบก่อนตกเป็นเหยื่อ

ปัญหาการขโมยบัญชี LINE นั้นมีการรายงานเข้ามาอยู่เรื่อยๆ ถึงแม้ว่าในช่วงหลังทาง LINE เองได้มีการปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัยให้มากขึ้น อย่างเช่นการใช้รหัสยืนยันเพื่อเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการล็อกอิน ...

วันที่:2020-02-18 | ที่มา: Twitter (@xiatianguo), Twitter (@ozuma5119)


Microsoft แนะนำให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาหยุดใช้ SMBv1 ใน Exchange Server เพื่อลดความเสี่ยง

ทีม Microsoft Exchange ได้เผยแพร่บทความแนะนำให้ผู้ดูแลระบบพิจารณาปิดการใช้งานโพรโทคอล SMBv1 ใน Exchange Server เนื่องจากไม่ได้รับการสนับสนุนด้านความมั่นคงปลอดภัยแล้ว หากยังใช้งานอยู่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะถูกโจมตีได้ ...

วันที่:2020-02-13 | ที่มา: Microsoft, Bleeping Computer


สถิติฟิชชิ่งไตรมาสสุดท้ายของปี 2562 พบเว็บไซต์ปลอมของธนาคารมากที่สุด รองลงมาคือบริการคลาวด์ ส่วนใหญ่โจมตีวันศุกร์

บริษัท Vade Secure เผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์เว็บไซต์ฟิชชิ่ง (phishing) ซึ่งเป็นการสร้างหน้าเว็บไซต์ปลอมเพื่อหลอกขโมยรหัสผ่าน โดยการวิเคราะห์นี้ใช้ข้อมูลจาก URL ของหน้าฟิชชิ่งแยกตามประเภทของบริการที่ถูกแอบอ้าง ...

วันที่:2020-02-12 | ที่มา: Help Net Security, Vade Secure