แจ้งเตือนการโจมตีแบบ APT จากกลุ่ม Calypso ขโมยข้อมูลสำคัญทั้งจากหน่วยงานระดับสูง ไทยเสี่ยงโดนด้วย

ทีมนักวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยจากบริษัท Positive Technologies ได้เผยแพร่รายงานบทวิเคราะห์การโจมตีของกลุ่ม Calypso ซึ่งเป็นกลุ่มที่โจมตีในลักษณะ Advance Persistent Threat (APT) โดยมีเป้าหมายเพื่อขโมยข้อมูลสำคัญจากหน่วยงานระดับสูงของรัฐบาลหลายๆ ...

วันที่:2019-11-15 | ที่มา: Positive Technologies


Microsoft ออกแพตช์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 มีแก้ไขช่องโหว่ระดับวิกฤติใน Internet Explorer ควรรีบอัปเดต

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 บริษัท Microsoft ได้ออกแพตช์ประจำเดือนเพื่อแก้ไขช่องโหว่ทั้งหมด 74 จุด โดยมีช่องโหว่ระดับวิกฤตจำนวน 13 จุด มีบางช่องโหว่เป็นประเภท Remote Code Execution ส่งผลให้ผู้ไม่หวังดีสามารถสั่งรันโค้ดอันตรายบนเครื่องของเหยื่อได้จากระยะไกล ...

วันที่:2019-11-14 | ที่มา: Bleeping Computer, ZDNet


(ISC)² ออกรายงานผลการศึกษาแรงงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ประจำปี 2562

หน่วยงาน (ISC)² ได้เผยแพร่รายงาน Cybersecurity Workforce Study 2019 ซึ่งเป็นสรุปผลการศึกษาแรงงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ประจำปี 2562 จุดประสงค์เพื่อให้เห็นภาพรวมของตลาดแรงงานในด้านนี้ทั้งในแง่ปริมาณและคุณภาพ ...

วันที่:2019-11-08 | ที่มา: (ISC)², Infosecurity Magazine