วุฒิสภาสหรัฐฯ เสนอกฎหมายแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระหว่างหน่วยงานรัฐกับเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร

ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นั้นมีผลกระทบในทั่วโลก ปัจจุบันหลายประเทศมีแผนการสร้างและพัฒนาบุคลากรในสายงานนี้อย่างเร่งด่วน แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่สามารถผลิตบุคลากรได้ทันตามความต้องการ ...

วันที่:2019-02-15 | ที่มา: Cybersecurity Week, U.S. Senate


ENISA เผยข้อมูลสถิติภัยคุกคามไซเบอร์ปี 2018 มัลแวร์ การแฮกเว็บไซต์ และการโจมตีแบบฟิชชิ่ง ยังเป็นปัญหาหลัก

หน่วยงาน ENISA ได้เผยแพร่รายงาน Threat Landscape Report 2018 ซึ่งเป็นสรุปภาพรวมสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ตลอดทั้งปี (เน้นหลักไปที่สถานการณ์ในฝั่งยุโรป) โดยรวมพบว่าภัยคุกคามที่พบมากที่สุดยังเป็นการแพร่กระจายมัลแวร์ ...

วันที่:2019-02-14 | ที่มา: ENISA


แจ้งเตือน รีบอัปเดต iOS เป็นเวอร์ชัน 12.1.4 เนื่องจากพบมีการโจมตีช่องโหว่ร้ายแรงเพื่อแฮกควบคุมเครื่อง

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท Apple ได้เผยแพร่อัปเดตระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน 12.1.4 (https://support.apple.com/en-us/HT209520) โดยมีการแก้ไขข้อผิดพลาดและช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยจำนวน ...

วันที่:2019-02-11 | ที่มา: Bleeping Computer, Security Week