แจ้งเหตุภัยคุกคาม

ไทยเซิร์ตรับแจ้งเหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ทางอิเล็กทรอนิกส์เมล (E-mail) และในกรณีที่ผู้แจ้งมีความประสงค์จะรักษาความลับของข้อมูลในอิเล็กทรอนิกส์เมลที่ส่งถึงไทยเซิร์ต ผู้ส่งสามารถดำเนินการเข้ารหัสลับข้อมูลด้วยเทคโนโลยี PGP ซึ่งในปัจจุบัน ทางไทยเซิร์ตมีการใช้งาน PGP อยู่หลายชุดดังต่อไปนี้