สมกช. ร่วมยกระดับเศรษฐกิจดิจิทัล ในงาน“Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด”

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการเศรษฐกิจดิจิทัล “Thailand 4.0 ประเทศไทยไปไกลกว่าที่คิด: Thailand 4.0 The Future and Beyond” จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอีเอส) ในการนี้ พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พร้อมด้วยผู้แทนจาก สกมช. ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและกิจกรรมออกบูธนิทรรศการประชาสัมพันธ์ ภารกิจ หน้าที่ กิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมุ่งสู่เป้าหมายการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการพัฒนาประเทศก้าวสู่ Thailand 4.0 งานสัมมนาฯดังกล่าว จัดขึ้นวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว