สกมช. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถาม “Cyber Strong Citizen Test” เพื่อวัดระดับทักษะการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของคุณ

📢 สกมช. ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถาม “Cyber Strong Citizen Test” เพื่อวัดระดับทักษะการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของคุณ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวโน้มผลกระทบด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีต่อประชาชนชาวไทย
.
วิธีการตอบแบบสอบถาม
• สแกน QR Code ในรูปภาพประชาสัมพันธ์ หรือ พิมพ์ URL https://www.ncsa.or.th/Cyberstrong.html ลงใน Web Browser จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “แบบสอบถาม”
.
ทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถามจนสิ้นสุดกระบวนการ มีสิทธิ์ลุ้นจับรางวัลพิเศษ
• MK Gift Voucher รางวัลละ 900 บาท จำนวน 10 รางวัล
• Lotus’s Gift Voucher รางวัลละ 300 บาท จำนวน 20 รางวัล
.
ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 ธันวาคม 2565 เท่านั้น!!
——————————————
หมายเหตุ
(1) การสุ่มแจกรางวัล: รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจะถูกสุ่มจากผู้ที่ตอบแบบสอบถามได้ครบถ้วน ภายใน 48 ชั่วโมง หลังสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรม
(2) การประกาศผู้ได้รับรางวัล: ผู้จัดกิจกรรมจะติดต่อผู้ได้รับรางวัลทางอีเมล ที่ระบุในขั้นตอนการตอบแบบสอบถาม
(3) การยืนยันการรับรางวัล: ผู้ได้รับรางวัลต้องยืนยันการรับรางวัล พร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่สำหรับจัดส่งรางวัล ภายใน 7 วันทำการ หลังได้รับการติดต่อจากผู้จัดกิจกรรม
ผู้ประสานงาน
คุณชนิศา กัณหสุวรรณ
086-339-1653
chanisa@acinfotec.com

Date

02 - 10 Dec 2022
Expired!

Time

All Day