Woman Cyber Power!! การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับ “ผู้หญิง” ครั้งแรกของประเทศไทย

📢 [ประชาสัมพันธ์] 👧🏻 Woman Cyber Power!! การแข่งขันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับ “ผู้หญิง” ครั้งแรกของประเทศไทย✨ “Woman Thailand Cyber Top Talent 2022” ✨ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด
โดยมุ่งหวังให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่เป็นผู้หญิงหรือมีเพศสภาพเป็นหญิง ได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะ และพัฒนาประสบการณ์ เพื่อให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และเป็นการสร้างศักยภาพบุคลากรไซเบอร์ในระดับองค์กรหรือทั่วไป และส่งเสริมให้ผู้หญิงทุกคนมีสิทธิ และใช้สิทธิในการแสดงออกถึงศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่
💰 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท 💰
• เปิดรับสมัครถึง 10 ธ.ค.65 (18.00 น.) 📲 สมัครได้ที่ https://ctf.in.th/womenctf2022
• การแข่งขันรอบคัดเลือกแบบ online วันที่ 11 ธ.ค.65
• การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแบบ on-site วันที่ 18 ธ.ค.65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น.
• ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

The event is ongoing.

Date

20 May 2024

Time

8:00 am - 6:00 pm