งานสัมมนา หัวข้อ “คาดการณ์แนวโน้มและทิศทางของภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปี พ.ศ.2566”

📢 [ประชาสัมพันธ์] หลีกเลี่ยงทุกความเสี่ยง! พร้อมรับมือทุกช่องโหว่! ป้องกันทุกความเสียหาย! มาก่อน..รู้ก่อนและไม่พลาดทุก Threat ในปี 2566 กับงานสัมมนา หัวข้อ “คาดการณ์แนวโน้มและทิศทางของภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปี พ.ศ.2566” จัดโดย สำนักวิชาการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ สกมช. และ บริษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จํากัด ภายในงานคุณจะได้รับฟังการคาดการณ์แนวโน้มภัยคุกคามในปี 2566 ทั้งในระดับประเทศ และระดับโลก เพื่อนำไปสู่การวางแผนด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
🔎 ลงทะเบียน ได้ผ่าน QR code หรือ link : https://forms.gle/PektV3LbvgwVoPwA8
🖥 รับชมพร้อมกันทาง Zoom และ Facebook Live : NCSA Thailand
📍 วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565
⏰ เวลา 10.00 – 12.00 น.

Date

07 - 08 มี.ค. 2023
Expired!

Time

8:00 am - 6:00 pm