หน้าแรก

banner-01
Welcome to
ThaiCERT
banner001
ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
banner003
‘โทรจันแบงค์กิ้ง’ พบช่องใหม่ โจมตี ‘Google Play Store’
banner002
แคสเปอร์สกี้ ผนึก สกมช.ยกระดับกูรูภัยไซเบอร์ในไทย!!!
หน้าปก2
previous arrow
next arrow
Shadow

ความเคลื่อนไหวภัยคุกคามทางไซเบอร์

ปฏิทินกิจกรรม

No event found!
No event found!

กิจกรรมหน่วยงาน

ThaiCERT

พฤศจิกายน 30, 2023

ThaiCERT

พฤศจิกายน 29, 2023

ThaiCERT

พฤศจิกายน 20, 2023

ThaiCERT

พฤศจิกายน 20, 2023

ThaiCERT

พฤศจิกายน 20, 2023

ThaiCERT

พฤศจิกายน 20, 2023

ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
Thailand Computer Emergency Response Team (ThaiCERT)

ติดต่อสำนักงาน

120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 7 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 02 142 6888 (ติดต่อเวลาทำการ)
โทรสาร 02 143 7593

Email: thaicert[at]ncsa.or.th

แจ้งเหตุภัยคุกคามไซเบอร์: thaicert[at]ncsa.or.th

thaicert[at]ncsa.or.th
02 114 3531 (24 ชั่วโมง)

ดาวน์โหลด PGP Keys

ดาวน์โหลดกุญแจสำหรับอีเมล thaicert[at]ncsa.or.th
หมายเลขของกุญแจ (Key ID): 6DCCF8DB64819DAE
ประเภทของกุญแจ (Key Type): RSA
ขนาดความยาว (Key size): 4,096
GP Fingerprint: 058A F5AC EB79 402D 27E1 707B 6DCC F8DB 6481 9DAE

ดาวน์โหลดกุญแจสำหรับอีเมล saraban[at]ncsa.or.th
หมายเลขของกุญแจ (Key ID): 8F189605
ประเภทของกุญแจ (Key Type): RSA
ขนาดความยาว (Key size): 4,096
PGP Fingerprint: 124F E693 CA67 7FB8 6E27 80DF 077D EED6 8F18 9605

สามารถดาวโหลด คู่มือการใช้งาน PGP