‘โทรจันแบงค์กิ้ง’ พบช่องใหม่ โจมตี ‘Google Play Store’

ตามข้อมูลของ “เทรนด์ไมโคร (Trend Micro)” ระบุว่า มัลแวร์ประเภท Dropper (หยด) ของธนาคาร หรือ ที่เรียกว่า “DawDropper” ถูกพบบน Google Play Store ในปีนี้ 

แสดงให้เห็นว่าโทรจันทางการเงินที่เกิดขึ้นใหม่นี้จะมุ่งเน้นไปที่สถาบันการเงินเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลังๆ โดยหลักการทำงานคือผู้กระทำความผิดได้แอบเพิ่มโทรจันธนาคารจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ไปยัง Google Play Store ผ่านเครื่อง Dropper ที่เป็นตัวการอันตราย

พิสูจน์ให้เห็นว่า เทคนิคดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการหลบเลี่ยงการตรวจจับ นอกจากนี้ เนื่องจากมีความต้องการวิธีการใหม่ๆ ในการกระจายมัลแวร์บนมือถือสูง ผู้ประสงค์ร้ายหลายคนอ้างว่า droppers ของพวกเขาสามารถช่วยอาชญากรไซเบอร์คนอื่นๆ ในการแพร่กระจายมัลแวร์บน Google Play Store 

ส่งผลให้ dropper-as-a-service (DaaS) เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้ว มัลแวร์ดรอปเพอร์ตัวใหม่นี้ได้แทรกซึมเข้าไปในแอปพลิเคชั่นมือถือแอนดรอยด์ต่างๆ