การโจมตี Dish Network ด้วย Ransomware ส่งผลกระทบกว่า 300,000 คน

274/66 (IT) ประจำวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566

Dish Network ทีวีดาวเทียมยักษ์ใหญ่ได้เริ่มแจ้งเตือนถึงบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีด้วย Ransomware โดยบริษัทได้แจ้งการละเมิดข้อมูลต่ออัยการสูงสุดของรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและมีจดหมายแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบมากกว่า 296,000 คน

เหตุการณ์การโจมตีเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ด้วยการบริการของ Dish ต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไม่สามารถเข้าถึงได้ และบริษัทได้ยืนยันว่าการหยุดทำงานเกิดจากการโจมตีของ Ransomware และยอมรับว่าอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลถูกขโมยออกไป โดยมีข้อเท็จจริงที่ระบุว่าข้อมูลที่ถูกขโมยนั้นถูกลบไปแล้ว แสดงว่าบริษัทได้มีการจ่ายค่าไถ่ให้กับอาชญากรไซเบอร์แล้ว

ในการแจ้งเตือนที่ส่งถึงลูกค้าของ Dish กล่าวว่าไม่มีหลักฐานว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกขโมยไปถูกนำไปใช้ แต่ก็ยังคงให้บริการตรวจสอบเครดิตแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบและได้ตรวจสอบเว็บไซต์บน dark web เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อมูลที่ถูกขโมยบนเว็บไซต์

แหล่งข่าว : (https://www.securityweek.com/dish-ransomware-attack-impacted-nearly-300000-people/)