การโจมตีแบบลับของ Stealth Soldier มีเป้าหมายโจมตีหน่วยสืบราชการลับในลิเบีย

297/66 (IT) ประจำวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566

ผู้เชี่ยวชาญจากทีมวิจัย Check Point ได้ตรวจพบการจารกรรมข้อมูลเป้าหมายระดับสูงในประเทศลิเบีย ซึ่งใช้แบ็คดอร์โมดูลาร์แบบใหม่ที่ชื่อว่า Stealth Soldier ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใช้ในการสอดแนมเหยื่อและจัดเก็บข้อมูลที่รวบรวมได้

    นักวิจัยสังเกตว่าโครงสร้างพื้นฐานของ Stealth Soldier มีความทับซ้อนกับโครงสร้างพื้นฐานของ  The Eye on the Nile ผู้เชี่ยวชาญสงสัยว่าการโจมตีครั้งล่าสุดอาจมีความเกี่ยวข้องกับผู้คุกคามรายเดียวกัน โดยในเวอร์ชันใหม่ล่าสุด (เวอร์ชัน 9) มีแนวโน้มที่จะถูกใช้ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ในขณะที่เวอร์ชันเก่าที่สุดที่นักวิจัยค้นพบ (เวอร์ชัน 6) ต้องย้อนกลับไปในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา

แหล่งข่าว ( https://securityaffairs.com/147254/apt/stealth-soldier-targets-libya.html )