มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ประสบปัญหาการโจมตีทางไซเบอร์ data breach

298/66 (IT) ประจำวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566

มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ประสบกับการโจมตีทางไซเบอร์ ข้อมูลที่โดนขโมยเป็นข้อมูลของเจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ของประเทศอังกฤษ เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักร ได้ประสบปัญหาการถูกโจมตีทางไซเบอร์ มหาวิทยาลัยสงสัยว่าผู้โจมตีได้ขโมยข้อมูลจากระบบของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 11,000 คนและนักศึกษามากกว่า 46,000 คน

    เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน มหาวิทยาลัยค้นพบว่ามีการละเมิดข้อมูลเกิดขึ้น จึงได้ดำเนินการสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวทันที ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รายงานถึงหน่วยงานท้องถิ่นแล้ว รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลศูนย์รักษาความปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSC) สำนักงานอาชญากรรมแห่งชาติ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ

    มหาวิทยาลัยแจ้งบนเว็บไซต์มหาวิมยาลัยว่ามหาวิทยาลัยได้ตกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ทางไซเบอร์ โดยระบบบางส่วนถูกเข้าถึงจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตและข้อมูลอาจจะถูกคัดลอกออกไป ทางมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการโจมตีครั้งนี้

แหล่งข่าว ( https://securityaffairs.com/147290/data-breach/university-of-manchester-cyber-attack.html )