ท่าเรือนาโกย่าของญี่ปุ่นระงับการขนส่งสินค้าหลังการโจมตีของ Ransomware

336/66 (IT) ประจำวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566

ท่าเรือนาโกย่าในเป็นท่าเรือการค้าที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น คิดเป็นประมาณ 10% ของมูลค่าการค้าทั้งหมดของญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่าเรือแห่งนี้เป็นผู้ส่งออกรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น และเป็นท่าเรือที่ Toyota Motor Corporation ส่งออกรถยนต์ส่วนใหญ่ รวมถึงสินค้าที่มีอาหารและเครื่องใช้ในครัวเรือน

โดยเมื่อเช้าวันพุธ Nagoya Harbour Transportation Authority ได้ประกาศว่าการดำเนินการขนส่งสินค้าได้ถูกระงับหลังจากเกิดเหตุการณ์ถูกโจมตีทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อ Nagoya United Terminal System (NUTS) ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการดำเนินงานของท่าเทียบเรือขนส่งสินค้า 5 แห่งของท่าเรือ ซึ่งการดำเนินการขนส่งสินค้าทั้งหมดถูกระงับตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม การโจมตีได้ส่งผลต่อการจารจรของรถขนส่งติดขัดที่ท่าเรือชั่วคราว

ท่าเรือนาโกย่าได้คาดการณ์ว่าระบบจะกลับมาออนไลน์อีกครั้งและการดำเนินการขนส่งสินค้าจะกลับมาทำงานอีกครั้งในเช้าวันที่ 6 กรกฎาคม โดยกลุ่มที่ออกรับผิดชอบการโจมตีเป็นกลุ่ม LockBit 3.0 ransomware

แหล่งข่าว ( https://www.securityweek.com/japans-nagoya-port-suspends-cargo-operations-following-ransomware-attack/ )