เครื่องพิมพ์ Canon Inkjet เสี่ยงต่อการถูก Compromise จากบุคคลที่สามผ่าน Wi-Fi

363/66 (IT) ประจำวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566

บริษัท Canon ได้ออกคำแนะนำด้านความปลอดภัยในสัปดาห์นี้ โดยให้รายละเอียดถึงข้อกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อเครื่องพิมพ์ Inkjet และข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับการตั้งค่า Wi-Fi ที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์    

หากช่องโหว่นี้ถูกโจมตี อาจทำให้ข้อมูลรั่วไหล ทำให้ผู้ใช้งานเสี่ยงและสูญเสียความปลอดภัยของข้อมูล ในกรณีที่เครื่องพิมพ์ใด ๆ อยู่ในมือของบุคคลที่สาม จะมีความเสี่ยงในการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลตกไปอยู่ในมือของผู้ไม่หวังดี โดย Canon ได้จัดทำบัญชีรายชื่อเครื่องพิมพ์ที่ได้รับผลกระทบไว้ โดยมีรุ่นที่ได้รับผลกระทบถึง 196 รุ่น ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมมาตรการบรรเทาความเสี่ยง สิ่งที่ต้องทำเมื่อเครื่องพิมพ์ของผู้ใช้งานถูกใช้งานโดยบุคคลที่สาม โดยการรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด เปิดใช้งาน LAN ไร้สาย และสุดท้าย รีเซ็ตการตั้งค่าอีกครั้ง และ Canon ยังเสนอขั้นตอนเพิ่มเติมสำหรับรุ่นที่ไม่มีฟังก์ชั่น “รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด” ผู้จำหน่ายยังแนะนำลูกค้าให้ดูคู่มือสำหรับคำแนะนำในการรีเซ็ตที่เฉพาะเจาะจง โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ hxxps://psirt.canon/advisory-information/cp2023-003/

แหล่งข่าว ( https://www.darkreading.com/endpoint/canon-inkjet-printers-at-risk-for-third-party-compromise-via-wi-fi )