Adobe ออกแพชต์อัปเดตความปลอดภัย เพื่อแก้ไขช่องโหว่ใน Acrobat Reader

371/66 (IT) ประจำวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา Adobe ได้ออกแพตช์อัปเดตความปลอดภัยชุดใหญ่สำหรับซอฟต์แวร์ Acrobat Reader โดยแก้ไขช่องโหว่อย่างน้อย 30 รายการ ที่ส่งผลกระทบต่อการติดตั้ง Windows และ macOS ซึ่งเป็นช่องโหว่ระดับวิกฤต และเตือนว่าหากมีการทำ Exploit จุดอ่อนแล้วประสบความสำเร็จ อาจนำไปสู่การใช้รหัสโดยอำเภอใจ การรั่วไหลของหน่วยความจำ การหลบเลี่ยงความปลอดภัย และการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการของแอปพลิเคชันได้ โดยซอฟต์แวร์ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ Acrobat DC, Acrobat Reader DC, Acrobat 2020 และ Acrobat Reader 2020 ซึ่งบั๊กส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านความปลอดภัยของหน่วยความจำ และทีมงาน Adobe PSIRT ยังได้อัปเดตซอฟต์แวร์ Adobe Dimension เพื่อแก้ไขช่องโหว่ 3 รายการ ที่ทำให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows และ macOS ใช้งานโค้ดโดยอำเภอใจและหน่วยความจำรั่วไหล

แหล่งข่าว ( https://www.securityweek.com/patch-tuesday-adobe-patches-30-acrobat-reader-vulns/ )