อิสราเอลและสหรัฐฯ จะลงทุน 3.85 ล้านดอลลาร์สำหรับโปรเจค BIRD Cyber Program เพื่อการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

383/66 (IT) ประจำวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566

อิสราเอลและสหรัฐฯ ประกาศว่ากำลังจะมีโครงการ BIRD Cyber ซึ่งเป็นการลงทุนประมาณ 4 ล้านดอลลาร์ เพื่อเพิ่มความสามารถของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ในการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงการกู้คืนระบบให้กลับมาเป็นปกติ (Cyber Resilience)

โครงการ BIRD Cyber เป็นความคิดริเริ่มร่วมกันของ Israel National Cyber Directorate (INCD), Israel-US Binational Industrial Research and Development (BIRD) Foundation และ US Department of Homeland Security (DHS) Science and Technology Directorate (S&T) เพื่อส่งเสริมโครงการในการเพิ่ม Cyber Resilience ของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในทั้งสองประเทศ โดยโครงการนี้จัดการโดยมูลนิธิ BIRD ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่สนับสนุนกิจกรรมการวิจัยร่วมกันระหว่างองค์กรของอิสราเอลและอเมริกา ความคิดริเริ่มนี้มีแผนที่จะลงทุน 3.85 ล้านดอลลาร์ในโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาโซลูชั่นการป้องกันที่ล้ำสมัย โดยโครงการ BIRD Cyber จะมอบทุนสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับภาคการเดินเรือ สนามบินและการจราจรทางอากาศ และระบบควบคุมอุตสาหกรรม (ICS) ดังนี้

1. Rescana (Tel-Aviv, Israel) และTrend Micro (Irving, TX) – ซึ่งจะพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการข่าวกรองภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อแจ้งการตัดสินใจทางทะเลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางไซเบอร์

2. Salvador Technologies (Rehovot, Israel) และBastazo (Fayetteville, AR) – ซึ่งจะพัฒนาโซลูชันสำหรับการจัดการช่องโหว่ของ Industrial Control Systems (ICS) การตรวจสอบ และการกู้คืนอย่างรวดเร็วจากการโจมตีทางไซเบอร์

3. Cyber 2.0 (Rishon Letzion, Israel) และCincinnati / Northern Kentucky International Airport (Hebron, KY) ซึ่งจะพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับสนามบินและการจราจรทางอากาศ การตรวจจับการรับส่งข้อมูลเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มการปฏิบัติตามกฎระเบียบ    

4. พัฒนาโซลูชันการป้องกันทางไซเบอร์ของสนามบินทั่วทั้งพื้นผิวการโจมตี

แหล่งข่าว ( https://securityaffairs.com/149703/security/bird-cyber-program.html )