Leaseweb ผู้ให้บริการระบบที่สำคัญ Cloud และ Hosting ปิดระบบที่วิกฤตจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์

390/66 (IT) ประจำวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566

Leaseweb ผู้ให้บริการ Cloud และ Hosting ได้ประสบปัญหาการละเมิดความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อระบบ “ที่สำคัญ” บางอย่างของบริษัท และบริษัทยังได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการดำเนินการในการกู้คืนระบบ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม จากการบริษัทได้พบกิจกรรม “ที่ผิดปกติ” ในบางระบบของบริษัทจึงทำการตรวจสอบปัญหาการหยุดทำงานของพอร์ทัลลูกค้า    

เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทได้นำระบบที่ได้รับผลกระทบบางส่วนออกเพื่อควบคุมภัยคุกคาม และยังได้เริ่มการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าว โดยที่บริษัทได้ดำเนินการจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ Digital Forensics เพื่อตรวจสอบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจากการดำเนินการของ Leaseweb ชี้ให้เห็นว่าบริษัทสามารถควบคุมเหตุการณ์และปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันเหตุการณ์นี้ในอนาคตได้สำเร็จ

แหล่งข่าว ( https://securityaffairs.com/149897/hacking/leaseweb-cyber-attack.html )