กลุ่ม LockBit Ransomware อ้างว่าได้ละเมิดข้อมูลของ Commission des services electriques de Montréal (CSEM)

400/66 (IT) ประจำวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566

กลุ่ม LockBit Ransomware อ้างว่าได้แฮกหน่วยงาน Commission des services electriques de Montréal (CSEM) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการวางสายไฟฟ้าใต้ดินในเมือง Montreal ประเทศแคนาดา ที่ตั้งขึ้นในปี 1910 โดยความร่วมมือระหว่างรัฐกับภาคเอกชน โดยภารกิจของ CSEM คือการจัดหาเครือข่ายไฟฟ้าใต้ดินที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และยั่งยืนสำหรับเมือง มีภารกิจหลักที่ดำเนินการโดยองค์กรคือการวางแผนและประสานงานการวางสายไฟฟ้าใต้ดิน การจัดการและการบำรุงรักษาเครือข่ายไฟฟ้าใต้ดิน และการให้ข้อมูลและการศึกษาเกี่ยวกับเครือข่ายไฟฟ้าใต้ดิน

CSEM ได้ยืนยันว่ามีการละเมิดข้อมูลเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2023 และยืนยันว่าได้ปฏิเสธที่จะจ่ายค่าไถ่ ซึ่งหน่วยงานได้เริ่มการตรวจสอบการละเมิดความปลอดภัยทันทีโดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและในขณะนี้ CSEM ได้กู้คืนระบบที่ได้รับผลกระทบแล้ว   

โดย กลุ่ม LockBit Ransomware ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ขโมยไปเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2023 ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมกลุ่ม LockBit ได้เข้าถึงองค์กรกว่า 140 แห่งทั่วโลกแล้ว

แหล่งข่าว ( https://securityaffairs.com/150247/cyber-crime/lockbit-ransomware-csem.html )