ข้อมูลนักศึกษาและพนักงานของมหาวิทยาลัย Michigan สาเหตุจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์

462/66 (IT) ประจำวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2566

มหาวิทยาลัย Michigan แถลงการณ์ว่าถูกละเมิดข้อมูลหลังจากแฮกเกอร์ได้เจาะเข้าไปในเครือข่ายเมื่อเดือนสิงหาคมโดยได้เข้าถึงระบบข้อมูลของนักศึกษา ผู้สมัคร ศิษย์เก่า ผู้บริจาค พนักงาน ผู้ป่วย และผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัย ซึ่งการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นใช้เวลาในช่วงวันที่ 23-27 สิงหาคม และข้อมูลที่เปิดเผยนั้นมีทั้งรายละเอียดส่วนบุคคล การเงิน และทางการแพทย์

ข้อมูลของนักศึกษา ผู้สมัคร ศิษย์เก่า ผู้บริจาค พนักงาน และผู้รับเหมา มีการเปิดเผยรายละเอียดต่อไปนี้:

– หมายเลขประกันสังคม

– ใบขับขี่หรือหมายเลขประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้

– บัญชีการเงินหรือหมายเลขบัตรชำระเงิน

– ข้อมูลด้านสุขภาพ

ข้อมูลของผู้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยและผู้ป่วยของ University Health Service และ School of Dentistry อาจได้รับผลกระทบ:

– ข้อมูลประชากร ( เช่น หมายเลขประกันสังคม ใบขับขี่ หรือหมายเลขประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานราชการ)

– ข้อมูลทางการเงิน (เช่น บัญชีการเงินหรือหมายเลขบัตรชำระเงิน หรือข้อมูลประกันสุขภาพ)

– ข้อมูลทางคลินิกของบริการสุขภาพของมหาวิทยาลัยและคณะทันตแพทยศาสตร์ (เช่น หมายเลขเวชระเบียน หรือการวินิจฉัย การรักษา หรือประวัติการใช้ยา)

– ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยบางประเภท

แหล่งข่าว https://www.bleepingcomputer.com/news/security/university-of-michigan-employee-student-data-stolen-in-cyberattack/