MARINA BAY SANDS โรงแรมหรูในสิงคโปร์ประสบปัญหาการละเมิดข้อมูล

483/66 (IT) ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566

โรงแรมหรู Marina Bay Sands (MBS) ในสิงคโปร์ประสบกับ data breach ที่ส่งผลกระทบต่อลูกค้า จำนวน 665,000 ราย โดยโรงแรมค้นพบการละเมิดความปลอดภัยเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีได้เข้าถึงข้อมูลสมาชิกโปรแกรมสะสมคะแนนของลูกค้าบางส่วนในวันที่ 19 และ 20 ตุลาคม 2566 และทีมรักษาความปลอดภัยของโรงแรมได้ดำเนินการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวทันที และจากการตรวจสอบของทีม ไม่มีหลักฐานจนถึงปัจจุบันว่ากลุ่มผู้ไม่หวังดีที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ใช้ข้อมูลในทางที่ผิดเพื่อก่อให้เกิดอันตรายต่อลูกค้าหรือไม่ ซึ่งโรงแรมไม่เชื่อว่าข้อมูลของสมาชิกจากโปรแกรมรางวัลคาสิโน Sands Rewards Club จะได้รับผลกระทบ โดยข้อมูลที่ถูกเปิดเผยได้แก่: ชื่อ ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ ประเทศที่พำนัก หมายเลขสมาชิก ทั้งนี้โรงแรมจะแจ้งให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสิงคโปร์และประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ ซึ่งในขณะนี้ ทางโรงแรมยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว

แหล่งข่าว https://securityaffairs.com/153828/data-breach/marina-bay-sands-data-breach.html