หน่วยงานรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ในสหราชอาณาจักร กล่าวว่า Deepfakes และ AI จะก่อให้เกิดปัญหาต่อการเลือกตั้งในครั้งต่อไป

493/66 (IT) ประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566

หน่วยงานรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหราชอาณาจักร กล่าวว่าเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์ จะเป็นภัยคุกคามต่อการเลือกตั้งระดับชาติครั้งต่อไปของประเทศ และการโจมตีทางไซเบอร์จากประเทศที่มีความขัดแย้ง หรือกลุ่มภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐคู่ขัดแย้ง กำลังเพิ่มการแพร่กระจายและทำให้ยากต่อการติดตามและเฝ้าระวัง     

โดยหน่วยงานแห่งนี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานจารกรรมทางไซเบอร์ของอังกฤษ GCHQ ได้กล่าวในการทบทวนประจำปีว่าในปีที่ผ่านมายังได้เห็นการเกิดขึ้นของภัยคุกคามทางไซเบอร์ใหม่ ในรูปแบบของกลุ่มภัยคุกคามที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ (APT) ที่ต้องการโจมตีทางไซเบอร์มุ่งเป้าไปที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ เช่น เครือข่ายไฟฟ้า น้ำประปา และอินเทอร์เน็ต โดยระบุว่าประเทศและกลุ่มภัยคุกคามที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐจะก่อให้เกิดภัยคุกคามที่มีสำคัญ เช่น กลุ่มแฮกเกอร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับรัสเซียที่มุ่งเป้าไปที่บริษัทของอังกฤษด้วยการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ ไปจนถึง กลุ่มแฮกเกอร์จากประเทศจีน ที่ใช้ทักษะทางไซเบอร์ของตนเพื่อโจมตีและจารกรรมข้อมูลเพื่อคุกคามความมั่นคง และผลประโยชน์ของสหราชอาณาจักร และกล่าวเน้นย้ำถึงภัยคุกคามที่เกิดจากเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว จะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้ง ซึ่งรวมถึงการเลือกตั้งระดับชาติของสหราชอาณาจักรที่จะจัดขึ้นภายในเดือนมกราคม 2025 แม้ว่าวิธีการลงคะแนนเสียงแบบเก่าของอังกฤษ จะใช้ปากกาและกระดาษในการลงคะแนน ซึ่งทำให้แฮกเกอร์ขัดขวางการลงคะแนนเสียงได้ยากลำบาก แต่ทางหน่วยงานดังกล่าวบอกว่าวิธีการสร้างวิดีโอปลอม Deepfakes และรูปลักษณ์บุคคลที่สมจริงเกินไปนั้น จะก่อให้เกิดการแพร่กระจายของข้อมูลที่ถูกบิดเบือน หรือการแพร่กระจายของข่าวสารปลอมออกไปสู่สาธารณะในระหว่างการหาเสียงก่อนการเลือกตั้ง

แหล่งข่าว https://www.securityweek.com/uk-cybersecurity-center-says-deepfakes-and-other-ai-tools-pose-a-threat-to-the-next-election/