สกมช. ร่วมกับ DSI ส่งเสริมความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ป้องกันกรณี Back Link เว็บไซต์พนันออนไลน์

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย พลตรี ธีรวุฒิ วิทยากรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และเรืออากาศเอก นพรัตน์ สุจินดา ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทางไซเบอร์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ภัยคุกคามทางไซเบอร์ กรณี Back Link เว็บไซต์พนันออนไลน์” โดยมีผู้เข้าฟังบรรยายจากหน่วยงานภาครัฐกว่า 15 หน่วยงาน ณ ห้องประชุม 1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ