สกมช. เสริมภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ PEA ให้บุคลากรรู้เท่าทันพร้อมป้องกันระบบให้ปลอดภัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดยพันตำรวจเอก ณัทกฤช พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Cyber Security รู้ทันภัยคุกคามป้องกันได้ในทันที” ภายในงานประชุมคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์คณะกรรมการปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า 3 การไฟฟ้า ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีคณะผู้บริหารและนักประชาสัมพันธ์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมทัพพระยา ชั้น 4 ศาลาว่าการเมืองพัทยา