สกมช. เยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ Cybersecurity Operationss Center (CSOC)

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) นำโดย พันตำรวจเอก ณัทกฤช พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ และนาวาโท ศักติพงษ์ สิบหมื่นเปี่ยม ผู้อำนวยการฝ่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยทางไซเบอร์ พร้อมคณะ เข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการ CSOC ภายใต้งาน Discovering CSOC | Expanding Cybersecurity Frontier เพื่อรับฟังบรรยายสรุปด้านสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบัน และขีดความสามารถในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของศูนย์ปฏิบัติการ CSOC ณ ศูนย์ปฏิบัติการ CSOC ชั้น 2 อาคาร 4 ศูนย์โทรคมนาคมนนทบุรี บจม. โทรคมนาคมแห่งชาติ