สกมช. จัดอบรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทดสอบความมั่นคงปลอดภัยและประเมินความเสี่ยงทางไซเบอร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) จัดอบรมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในด้านการทดสอบความมั่นคงปลอดภัยและประเมินความเสี่ยงทางไซเบอร์ โดยมี พลตรี ธีรวุฒิ วิทยากรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เป็นประธานเปิดฝึกอบรมฯ พร้อมด้วยเรืออากาศเอก นพรัตน์ สุจินดา ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทางไซเบอร์ เป็นผู้บรรยาย โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในด้านการทดสอบความมั่นคงปลอดภัยและประเมินความเสี่ยงทางไซเบอร์ ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจาก หน่วยงาน CII และ หน่วยงานภาครัฐ โดยการอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ