สกมช. ร่วมส่งเสริมองค์ความรู้แนะแนวทางปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (สกมช.) นำโดย ผศ.ดร. วราภรณ์ พรหมวิกร ผู้ช่วยเลขาธิการฯ และ เรือโท ธีรพล หนองหว้า ผู้อำนวยการฝ่ายตอบสนองและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำนักปฏิบัติการ ร่วมเป็นผู้บรรยายในหัวข้อ Over-The-Top (OTT) Regulation: How to ensure cybersecurity? ภายในงานสัมมนา SHIELDCON ASIA TOUR 2023 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านแนวทางปฏิบัติและการใช้งานสำหรับการป้องกันความปลอดภัยของแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จำเป็นสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าสัมมนากว่า 70 คน