กลุ่ม Rhysida ransomware แฮกโรงพยาบาล King Edward VII ใน London

516/66 (IT) ประจำวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566

โรงพยาบาล King Edward VII เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ตั้งอยู่บนถนน Beaumont Street ในเขต Marylebone ใน London โดยให้บริการการรักษาพยาบาลเฉพาะทางที่มุ่งเน้นด้านสุขภาพของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก ระบบทางเดินปัสสาวะ สุขภาพสตรี และสุขภาพทางเดินอาหาร ซึ่งโรงพยาบาลนี้มีประวัติอันยาวนาน โดยย้อนกลับเมื่อเจ้าชายแห่งเวลส์ (ต่อมาคือพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7) ได้ก่อตั้งในปี 1899 เพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลคุณภาพสูงแก่ชนชั้นแรงงาน

โดยกลุ่ม Rhysida ransomware อ้างว่าได้แฮกโรงพยาบาล King Edward VII ใน London และเพิ่มเข้าไปในรายชื่อบนเว็บไซต์ Tor leak site โดยกลุ่ม ransomware ได้เผยแพร่หลักฐานรูปภาพเอกสารที่ขโมยไป ได้แก่ รายงานทางการแพทย์ แบบฟอร์มลงทะเบียน ภาพเอ็กซ์เรย์ ใบสั่งยา รายงานทางการแพทย์ และอื่น ๆ    

กลุ่ม ransomware อ้างว่าได้ขโมยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจำนวนมาก โดยได้อ้างว่ามีการขโมยข้อมูลของผู้ป่วยและพนักงานจำนวนมากรวมถึงข้อมูลการรักษาของคนในราชวงศ์ด้วยและกำลังจะนำข้อมูลออกมาประมูลในราคา 10 BTC ซึ่งตามปกติแล้วกลุ่ม ransomware วางแผนที่จะขายข้อมูลที่ขโมยมาให้กับผู้ซื้อรายเดียวและจะเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะภายในเจ็ดวันหลังจากการประกาศ  โดยล่าสุดกลุ่ม Rhysida ransomware ได้เพิ่ม British Library และ China Energy Engineering Corporation ลงในรายชื่อเหยื่อบนไซต์ Tor leak site

แหล่งข่าว https://securityaffairs.com/154999/cyber-crime/rhysida-ransomware-king-edward-viis-hospital.html