กลุ่ม LockBit Ransomware อ้างว่าได้แฮกบริษัทบัญชี Xeinadin

542/66 (IT) ประจำวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566

กลุ่ม LockBit Ransomware ได้ออกมาอ้างความรับผิดชอบในการแฮกบริษัทบัญชี Xeinadin และขู่ว่าจะเปิดเผยข้อมูลที่ขโมยไป โดย Xeinadin มีลูกค้าจำนวนกว่า 60,000 รายทั่ว UK และ Ireland ซึ่งเมื่อปี 2021 ได้การรับรองที่สำคัญมาจาก Exponent ที่เป็นหนึ่งในผู้ลงทุนในหุ้นนอกตลาดชั้นนำใน UK ที่ทำให้บริษัทกลายเป็นหนึ่งในบริษัทบัญชี 20 อันดับแรกของประเทศ

กลุ่ม LockBit Ransomware อ้างว่าได้ขโมยข้อมูลลูกค้า Xeinadin จำนวน 1.5 เทราไบต์ โดยมีข้อมูลที่ถูกขโมยไปดังนี้ :

– ฐานข้อมูลภายในทั้งหมด

– การเงินของลูกค้า

– หนังสือเดินทาง

– ยอดคงเหลือในบัญชี

– บัญชีส่วนตัวของลูกค้า Companies House ของ Xeinadin

– ข้อมูลทางกฎหมายของลูกค้า    

โดยกลุ่มได้ขู่ว่าจะทำการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทหากบริษัทไม่มีการติดต่อกลับมาภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ Tor leak

แหล่งข่าว https://securityaffairs.com/156303/cyber-crime/lockbit-gang-xeinadin.html