บริษัทกฎหมาย Orrick, Herrington & Sutcliffe เปิดเผยการละเมิดข้อมูลที่เกิดขึ้นในต้นปี 2566 ซึ่งส่งผลกระทบต่อข้อมูลบุคคลกว่า 600,000 ราย

10/67 (IT) ประจำวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567

บริษัทกฎหมาย Orrick, Herrington & Sutcliffe ได้เปิดเผยการละเมิดข้อมูลที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2023 ที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลจำนวน 638,000 ราย ทางผู้โจมตีได้มีการเข้าถึงเครือข่ายของสำนักงานในช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2023 ถึง 13 มีนาคม 2023 ซึ่งผู้โจมตีสามารถเข้าถึงพื้นที่เก็บข้อมูลที่มีไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าของสำนักงานกฎหมาย   

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP เป็นบริษัทกฎหมายระดับโลกที่ให้บริการลูกค้าในภาคเทคโนโลยี พลังงาน และการเงิน เกี่ยวกับกฎหมายในด้านการปฏิบัติงานต่าง ๆ รวมถึงองค์กร การเงิน การดำเนินคดี ทรัพย์สินทางปัญญา และความปลอดภัยทางไซเบอร์ บริษัทมีสำนักงานในหลายประเทศ โดยทางสำนักงานกฎหมายได้แจ้งให้ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบทราบ เกี่ยวกับข้อมูลที่เปิดเผยนั้นจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล โดยข้อมูลที่ได้รับผลกระทบอาจรวมถึง ชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล วันเกิด หมายเลขประกันสังคม ใบขับขี่หรือหมายเลขประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานราชการ หมายเลขหนังสือเดินทาง ข้อมูลบัญชีทางการเงิน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ข้อมูลการรักษาพยาบาล และ/หรือการวินิจฉัย ข้อมูลการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (วันที่ ต้นทุนการบริการ และตัวระบุการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน) การประกันสุขภาพ

แหล่งข่าว https://securityaffairs.com/156985/breaking-news/law-firm-orrick-data-breach.html