สินเชื่อให้กู้จำนองของสหรัฐฯ Depot เผชิญกับการโจมตีทางไซเบอร์

12/67 (IT) ประจำวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567

LoanDepot เป็นหนึ่งในผู้ให้กู้จำนองรายย่อย ซึ่งไม่ใช่ธนาคารชั้นนำในสหรัฐอเมริกา โดย LoanDepot ได้ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีทางไซเบอร์ที่ทำให้บริษัทต้องปิดระบบไอทีชั่วคราว ซึ่งการโจมตีดังกล่าวส่งผลให้การชำระเงินออนไลน์หยุดชะงัก เพื่อตอบสนองต่อการโจมตี LoanDepot ได้ investigate และร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและผู้เชี่ยวชาญด้าน forensic เพื่อยืนยันการละเมิดทั้งหมด แม้ว่ารายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับการโจมตีจะยังไม่มีการเปิดเผย แต่คาดการณ์ว่าเป็น Ransomware โดยที่ผู้โจมตีจะขโมยข้อมูลองค์กรและลูกค้าที่ละเอียดอ่อนเพื่อกดดันองค์กรเป้าหมายให้จ่ายค่าไถ่   

LoanDepot ไม่ใช่เหยื่อรายแรกด้านสินเชื่อที่ถูกโจมตี โดยเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2023 Mr. Coope เป็นบริษัทด้านสินเชื่อได้ตกเป็นเหยื่อของการโจมตีทางไซเบอร์ได้ส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ากว่า 14.7 ล้านราย และเนื่องจาก LoanDepot ได้เก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับลูกค้า เช่น ข้อมูลทางการเงินและบัญชีธนาคาร ลูกค้าจึงควรระวังการโจมตีแบบ Phishing และการขโมยข้อมูลส่วนตัว

แหล่งข่าว https://isp.today/mortgage-firm-loandepot-cyberattack-impacts-it-systems-payment-portal/#gsc.tab=0