การโจมตีบริษัท ULTRA INTELLIGENCE & COMMUNICATIONS ทำให้เอกสารของกองทัพอากาศสวิสรั่วไหล

13/67 (IT) ประจำวันพุธที่ 10 มกราคม 2567

เอกสารที่สำคัญของกองทัพอากาศประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รั่วไหลบน dark web อันเป็นผลมาจากการโจมตีทางไซเบอร์ โดยกลุ่มแรนซัมแวร์ BlackCat ต่อบริษัท ULTRA INTELLIGENCE & COMMUNICATIONS ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านรักษาความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกา และกระทรวงกลาโหมแห่งสหพันธรัฐประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ออกมายืนยันว่ากองทัพอากาศ เป็นหนึ่งในองค์กรที่ได้รับผลกระทบ และได้เริ่มการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว โดยกลุ่มแรนซัมแวร์ BlackCat ได้ขโมยเอกสารที่สำคัญออกไปประมาณ 30 กิกะไบต์จากบริษัทในสหรัฐฯ ซึ่งเอกสารที่รั่วไหลออกมานั้น เป็นสัญญาระหว่างกระทรวงกลาโหมสวิสและบริษัทสหรัฐฯ มูลค่าเกือบ 5 ล้านดอลลาร์ และเอกสารที่รั่วไหลอื่น ๆ อย่างเช่น เอกสารที่กระทรวงกลาโหมซื้อเทคโนโลยีสำหรับการสื่อสารที่เข้ารหัสของกองทัพอากาศ ในบรรดาเอกสารที่รั่วไหลออกมานั้น ยังมีอีเมลและใบเสร็จรับเงินที่แสดงเมื่อมีการทำธุรกรรมเกิดขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมยืนยันว่าระบบปฏิบัติการของกองทัพไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

แหล่งข่าว https://securityaffairs.com/157144/cyber-crime/swiss-air-force-data-leak.html