สวนสัตว์ Toronto ถูกโจมตีด้วย Ransomware

14/67 (IT) ประจำวันพุธที่ 10 มกราคม 2567

สวนสัตว์ Toronto เป็นสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดาได้ถูกโจมตีด้วย Ransomware เมื่อเช้าวันศุกร์แต่การโจมตีดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการเข้าเที่ยวชมสัตว์ในสวนสัตว์ เว็บไซต์ หรือการดำเนินงานใดๆ เนื่องจากสวนสัตว์ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลบัตรเครดิตใดๆ และได้ทำการสืบสวนถึงเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อข้อมูลของสมาชิกหรือผู้บริจาคหรือไม่ โดยที่เว็บไซต์ของสวนสัตว์ไม่ได้รับผลกระทบและยังสามารถซื้อตั๋วทางออนไลน์ได้ที่ torontozoo.com

เหตุการณ์ดังกล่าวทางสวนสัตว์ได้ทำการรายงานไปยังตำรวจ Toronto โดยในขณะนี้สวนสัตว์กำลังทำงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และสำนักงานรักษาความปลอดภัยข้อมูลของเมือง Toronto เพื่อประเมินความเสียหายที่เกิดจากการโจมตี    

โดยเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2023 ที่ผ่านมาห้องสมุด Toronto ได้ถูกโจมตีจาก Ransomware ซึ่งทำให้บริการต่าง ๆ รวมถึงเว็บไซต์ คอมพิวเตอร์และคลังข้อมูลดิจิทัลยังคงไม่สามารถใช้งานได้ โดยที่ผู้โจมตีได้ขโมยไฟล์ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกค้า อาสาสมัคร และผู้บริจาค ย้อนหลังไปถึงปี 1998

แหล่งข่าว https://www.bleepingcomputer.com/news/security/toronto-zoo-ransomware-attack-had-no-impact-on-animal-wellbeing/