มีการแฮกบัญชี X ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และเผยแพร่ข่าวปลอม BITCOIN ETF

18/67 (IT) ประจำวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567

แฮกเกอร์ได้แฮกบัญชี X ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) และใช้เพื่อเผยแพร่ข่าวปลอมเกี่ยวกับการอนุมัติ Bitcoin ETF โดยมีข้อความบนโพสต์ดังกล่าวว่า “วันนี้ ก.ล.ต. ให้การอนุมัติ Bitcoin ETFs สำหรับการจดทะเบียน” และไม่นานได้ถูกลบออกทันที ซึ่งข่าวปลอมนั้นได้ส่งผลกระทบทันทีต่ออุตสาหกรรม Cryptocurrency ซึ่งราคาของ Bitcoin ได้เพิ่มขึ้นชั่วคราวเป็น $48,000 ก่อนที่จะลดลงเหลือประมาณ $45,000 หลังจากการปฏิเสธของ SEC    

โดยประธาน ก.ล.ต. Gensler ได้เผยแพร่ข้อความจากบัญชีที่เปิดเผยการแฮกบัญชี X ของ ก.ล.ต. ว่าทางสำนักงาน ก.ล.ต. ยังไม่อนุมัติการจดทะเบียนและการซื้อขายผลิตภัณฑ์ซื้อขายแลกเปลี่ยน bitcoin ในขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าแฮกเกอร์สามารถเข้าถึงบัญชีโซเชียลมีเดียของ SEC ได้อย่างไรและมีการใช้ 2FA หรือไม่ ซึ่งทาง ก.ล.ต. ได้แจ้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและดำเนินการสอบสวนการละเมิดความปลอดภัยดังกล่าว

แหล่งข่าว https://securityaffairs.com/157231/hacking/sec-x-account-hacked-etf-approval.html