ประกาศผลการคัดเลือก ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการตอบสนองและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ภาคปฏิบัติ

🔹ในวันที่ 22 – 26 มกราคม 2567 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และ คอนเวนชั่นเซนเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 6 ห้องอบรมเลขที่ BB 204 ชั้น 2

🔹ประกาศผลการคัดเลือกผ่านทางอีเมล และผู้ได้รับการคัดเลือกกรุณายืนยันการเข้าร่วม และลงทะเบียนภายใน 18 ม.ค. 67

⚠️* สกมช.ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาเฉพาะผู้ที่ยืนยันการเข้าร่วมภายในเวลาที่กำหนด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เหมาะสมในลำดับถัดไป * เนื่องจากการอบรมครั้งนี้ มีที่นั่งจำกัด และมีผู้สนใจสมัครคัดเลือกเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก

🔹สกมช. จะจัดส่งช่องทางสำหรับการเข้าดูวีดีโอการอบรมย้อนหลังผ่านระบบ MOOC NCSA ให้กับผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือกให้อบรมแบบ Online ต่อไป

✨สกมช. ขอขอบพระคุณผู้ที่ให้ความสนใจการเข้าคัดเลือกในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมการอบรมที่จะเกิดขึ้นในครั้งหน้า สามารถติดตามได้ที่ Facebook NCSA Thailand