ผู้ดูแลเว็บไซต์ BREACHFORUMS ถูกตัดสินกักขัง 20 ปี

29/67 (IT) ประจำวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567

Conor Brian Fitzpatrick ซึ่งใช้นามแฝงว่า Pompompurin เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ BREACHFORUMS ถูกตัดสินกักขัง 20 ปี ภายใต้การคุมความประพฤติ โดยในเดือนกรกฎาคม Conor Brian Fitzpatrick รับสารภาพผิดทางอาญา ที่มีข้อหา 3 กระทง โดยตั้งข้อหาจำเลยฐานสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงและการครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก

เว็บไซต์ BreachForums ทำหน้าที่เป็นแหล่งซื้อขายของอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ ที่ช่วยให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการชักชวน ขาย ซื้อ และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย พร้อมด้วยสิ่งของเถื่อนต่าง ๆ สินค้าที่ซื้อขายได้แก่อุปกรณ์การเข้าถึงข้อมูล เครื่องมือสำหรับอาชญากรรมไซเบอร์ ฐานข้อมูลที่ถูกบุกรุก และบริการที่มุ่งเป้าไปที่การเข้าถึงระบบเป้าหมายโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ได้เข้าจับ Conor Brian Fitzpatrick  โดยถูกตั้งข้อหาชักชวนบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขายอุปกรณ์เข้าถึงระบบที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่ง Fitzpatrick ได้รับการประกันตัวออกมาด้วยพันธบัตรมูลค่า 300,000 ดอลลาร์    

และที่มีการเปิดเผยล่าสุด ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางตัดสินว่า 2 ปีแรกของโทษกักขัง 20 ปี จะต้องรับโทษกักขังในบ้านด้วยการถูกติดตามตำแหน่ง GPS หากมีการออกนอกบ้านจะต้องได้รับการอนุญาตล่วงหน้าจากเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ โดยในช่วงปีแรกของการกักขังในบ้าน จะถูกจำกัดไม่ให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต และจะต้องลงทะเบียนกับสำนักทะเบียนผู้กระทำผิดทางเพศของรัฐ จะต้องอนุญาตให้เจ้าหน้าที่คุมประพฤติติดตั้งซอฟต์แวร์ตรวจสอบคอมพิวเตอร์บนคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่จำเลยใช้ จำเลยจะต้องขออนุญาตพนักงานคุมประพฤติติดตั้งซอฟต์แวร์ตรวจสอบคอมพิวเตอร์บนคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่จำเลยใช้อีกด้วย นอกจากนี้ Conor Brian Fitzpatrick ยังได้รับคำสั่งให้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดจากเหยื่อด้วยจำนวนเงินที่ยังไม่ได้ถูกกำหนด

แหล่งข่าว https://securityaffairs.com/157811/cyber-crime/breachforums-admin-sentenced.html