สกมช. เสริมองค์ความรู้อัปเดตเทรนภัยคุกคาม สร้างระบบข้อมูลปลอดภัยแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย พันตำรวจเอก ณัทกฤช พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ให้กับผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลสุขภาพ “30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว” โดยเน้นย้ำให้จัดเก็บข้อมูลบนระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัยและพร้อมให้บริการประชาชน ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร