สกมช. ร่วมประชุมหารือเสริมความปลอดภัย สร้างมาตรฐานเทคโนโลยีระหว่างประเทศ

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย พันตำรวจเอก ณัทกฤช พรหมจันทร์ เป็นผู้แทน สกมช. ร่วมประชุม Roundtable invitation | Technology and crime in Southeast Asia ในหัวข้อ : มาตรฐานเทคโนโลยีที่สําคัญในการต่อสู้กับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Critical technology standards for fighting transnational organized crime in Southeast Asia จัดขึ้นโดยโครงการความร่วมมือทางไซเบอร์และเทคโนโลยีที่สําคัญของกระทรวงการต่างประเทศและการค้าของรัฐบาลออสเตรเลีย การหารือมีประเด็นสำคัญในการพัฒนามาตรฐานเทคโนโลยีระหว่างประเทศ เพื่อลดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และส่งเสริมการสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ณ คอร์ทยาร์ด บาย แมริออท กรุงเทพมหานคร