การโจมตีทางไซเบอร์ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของโรงพยาบาลเด็ก LURIE Children’s Hospital

50/67 (IT) ประจำวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

การโจมตีทางไซเบอร์ต่อ Lurie Children’s Hospital ใน Chicago ทำให้ระบบไอทีออฟไลน์ซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการปฏิบัติงานและส่งผลให้การรักษาพยาบาลติดขัด โดย Lurie Children’s Hospital เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเด็กชั้นนำในสหรัฐอเมริกา มีบริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่หลากหลายรวมถึงการผ่าตัดในเด็ก เนื้องอก โรคหัวใจ ประสาทวิทยา และทารกแรกเกิด โดยที่ Lurie Children’s ยังเป็นโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยเฉียบพลันสำหรับเด็กใน Chicago ที่มีเตียง 360 เตียง และมีแพทย์มากกว่า 1,665 คนในบุคลากรทางการแพทย์และพนักงาน 4,000 คน

โรงพยาบาลได้ประกาศการตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที และแจ้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย โดยได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ ซึ่งจากการโจมตีดังกล่าว Lurie ได้ยืนยันว่าการโจมตีได้ขัดขวางการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต อีเมล บริการโทรศัพท์ และแพลตฟอร์ม MyChat ของโรงพยาบาล    

โดยในขณะนี้ ยังไม่มีกลุ่ม ransomware ใดออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อการโจมตีทางไซเบอร์ต่อ Lurie Children’s Hospital ซึ่งการโจมตีทางไซเบอร์ต่อโรงพยาบาลนั้นส่งผลกระทบและเป็นอันตรายมาก

แหล่งข่าว https://securityaffairs.com/158609/cyber-crime/lurie-childrens-hospital-cyberattack.html