สกมช. จัดวิทยากรให้ความรู้ยกระดับสารสนเทศ พม. มั่นคงปลอดภัย พร้อมอัปเดตแนวโน้มภัยคุกคามไซเบอร์ที่สำคัญ

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย นาวาโท ศักติพงษ์ สิบหมื่นเปี่ยม ผู้อำนวยการฝ่ายเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ สำนักปฏิบัติบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ แนวโน้มภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศที่กระทบต่อองค์กร ให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม…

ดูเพิ่มเติม