สกมช. ร่วมสร้างความตระหนักรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เสริมวิธีป้องกันพร้อมรู้เท่าทันภัยไซเบอร์

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) นำโดย พันตำรวจเอก ณัทกฤช พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ และ เรือโท ธีรพล หนองหว้า ผู้อำนวยการฝ่ายตอบสนองและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำนักปฏิบัติการ เป็นผู้แทน สกมช. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างความตระหนักรู้และเพิ่มขีดความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา