สกมช. ส่งทีมเชี่ยวชาญเฉพาะเข้าพบอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ แนะหน่วยงานยกระดับป้องกันกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย นาวาโท ศักติพงษ์ สิบหมื่นเปี่ยม ผู้อำนวยการฝ่ายเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และเรืออากาศเอก นพรัตน์ สุจินดา ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทางไซเบอร์ ร่วมกับผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) เข้าประชุมเพื่อหาทางแก้ไขและระงับเหตุร่วมกันเพิ่มเติม โดยมี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนวทางสำคัญในการยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับหน่วยงานต่อไป