สกมช. ร่วมสร้างความตระหนักรู้ เตรียมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ ณ โรงพยาบาลสันทราย

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) นำโดย พันตำรวจเอก ณัทกฤช พรหมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ และ เรือโท ธีรพล หนองหว้า ผู้อำนวยการฝ่ายตอบสนองและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำนักปฏิบัติการ เป็นผู้แทน สกมช. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ การเตรียมพร้อมและการปรับตัวสู่ความมั่นคงปลอดภัย เพื่อรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลสันทราย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่